1990 Ίδρυση της εταιρίας ως «Πληροφορική Νέων – Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινωνικής Πρωτοβουλίας και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης». Υλοποίηση των πρώτων προγραμμάτων Πληροφορικής