1994 Οι πρώτες διεθνείς συνεργασίες: University of Belfast & Université Paris Cité