2000 Πιστοποίηση ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.