2013 Πιστοποίηση ως Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2 από τον ΕΟΠΠΕΠ