Ριζική ανακαίνιση, ανακατασκευή και επέκταση των ιδιόκτητων εγκαταστάσεων της IDEA σε 2 ορόφους στο κτήριο της οδού Πίψου 9 στη Θεσσαλονίκη