Υλοποίηση έργων κατάρτισης πανελλαδικής εμβέλειας σε 5.000+ καταρτιζόμενα άτομα