Αλεξάνδρα Κιουρκτσόγλου
Συντονίστρια Οικονομικών Υπηρεσιών

Η Αλεξάνδρα έχει σπουδάσει Μαθηματικά στη Σχολή Θετικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η Αλεξάνδρα είναι μητέρα τριών παιδιών και μέλος εθελοντικών οργανώσεων που παρέχουν συσσίτιο σε Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες.

Ως ιδρυτικό μέλος της IDEA training συμμετέχει στον σχεδιασμό του συνόλου των δράσεων Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Συμβουλευτικής, κατέχοντας τη θέση της Συντονίστριας των Οικονομικών Υπηρεσιών. Από τη θέση αυτή επιμελείται τις Τεχνικές Προτάσεις όσον αφορά τη σύνταξη και αξιολόγηση του προϋπολογισμού κάθε έργου. Στα καθήκοντά της εντάσσεται η επίβλεψη όλων των έργων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων καθώς και η χάραξη στρατηγικής της διεθνοποίησης και εξωστρέφειας του οργανισμού.

Μέσα από τη δουλειά της  προωθεί δράσεις για την Ισότητα των Φύλων στο εργασιακό περιβάλλον, τη Συμπερίληψη και την ανάδειξη των γυναικών σε θέσεις ηγεσίας

Email a.kiourktsoglou@ideatraining.gr
Τηλέφωνο: 2310546816