Ο Δεκέμβριος του 2023, εκτός από το τέλος του έτους σηματοδότησε και την ολοκλήρωση της συνεργασίας μας στο συγχρηματοδοτούμενο έργο Σύμπραξη Καινοτόμων Δράσεων Τουρισμού Υπαίθρου epaithrosJoΙnΟuΤ. Το έργο αυτό υπήρξε μια ευκαιρία επιμόρφωσης τόσο για τα μέλη του Δικτύου Τουρισμού epaithrosJoInOuT όσο και για εμάς εδώ στην IDEA. Για αρχή, όμως, ας δούμε τι είναι το έργο Σύμπραξη Καινοτόμων Δράσεων Τουρισμού Υπαίθρου epaithros JoΙnΟuΤ. 

Τι είναι το Δίκτυο Τουρισμού epaithrosJoInOuT;

Το Δίκτυο Τουρισμού Υπαίθρου epaithros – JoInOuT, με φορέα-αρωγό την ΕΤΑΜ Α.Ε. , είναι η πρώτη συνεργατική δικτύωση στην Ελλάδα που έχει θέσει ως στόχο την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και την ανταγωνιστικότητα και εξέλιξη των μελών της. Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του έργου, το δίκτυο epaithros – JoInOuT μετράει 12 μέλη, τα οποία απαρτίζουν τουριστικές επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμοί, πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα.  

Το δίκτυο epaithros – JoInOuT συγκροτήθηκε με σκοπό την υποστήριξη του Τουρισμού της Ελληνικής Υπαίθρου με γνώμονα τη Βιωσιμότητα και την αειφορία. Τι εννοούμε όμως με τον όρο Βιώσιμος Τουρισμός; 

Τι είναι ο Βιώσιμος Τουρισμός;

Ως Βιώσιμος Τουρισμός νοείται μια αειφόρος προσέγγιση στην τουριστική βιομηχανία, η οποία ανταποκρίνεται στις σύγχρονες περιβαλλοντικές ανάγκες διασφαλίζοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων.  

Πιο αναλυτικά, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού ορίζει τον Βιώσιμο Τουρισμό ως:  

“Ο Τουρισμός που λαμβάνει πλήρως υπόψη τις τρέχουσες και μελλοντικές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του, καλύπτοντας τις ανάγκες των επισκεπτών, της βιομηχανίας, του περιβάλλοντος και των κοινοτήτων υποδοχής”. 

Η Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος αποτελούν τη βασική κατεύθυνση του έργου Δίκτυο Τουρισμού Υπαίθρου epaithrosJoInOuT. Η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει μια σειρά πολυεπίπεδων δράσεων, μια εκ των οποίων επιτελεί η IDEA. 

Ο ρόλος της IDEA στο έργο

Στο πλαίσιο του έργου Δίκτυο Τουρισμού Υπαίθρου epaithros – JoInOuT, η IDEA ως εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός ανέλαβε το έργο της προσφοράς εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στους επιχειρηματίες και τους εργαζόμενους των μελών του δικτύου υποστήριξης τουρισμού epaithros – JoInOuT. 

Οι εκπαιδευτικές ενότητες που προετοίμασε η IDEA συγκροτήθηκαν με άξονα τις εξής Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού: 

  • Οικοτουρισμός-Γεωτουρισμός,  
  • Αγροτουρισμός,  
  • Γαστρονομικός Τουρισμός και Οινοτουρισμός,
  • Θαλάσσιος-Καταδυτικός Τουρισμός,  
  • Τουρισμός Υγείας-Ευεξίας,  
  • Αθλητικός Τουρισμός,  
  • Πολιτιστικός Τουρισμός.   

 

Βασικός στόχος της εκπαίδευσης αποτελεί η επαγγελματική ανάπτυξη στον τουριστικό κλάδο και η αξιοποίηση της πλούσιας ελληνικής υπαίθρου και πολιτισμού σε αρμονία με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs – Sustainability Development Goals) που αφορούν τον τουρισμό.  

Εκτός από τη βασική θεματολογία της εκπαίδευσης, δηλαδή τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και όλες τις δραστηριότητες που περιλαμβάνει, στα θεματικά σεμινάρια συμπεριλαμβάνεται επίσης, η παροχή εκπαιδευτικού προγράμματος για το ψηφιακό επιχειρείν και το ψηφιακό μάρκετινγκ. 

 

Το εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται με τη μορφή θεματικών σεμιναρίων σε ηλεκτρονική μορφή, τα οποία υλοποιούνται εξ αποστάσεως με τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας κατάρτισης που διαθέτει η IDEA. 


Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου: https://www.epaithros.eu/el

Για περισσότερες ενημερώσεις ακολουθήστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του έργου: Facebook, Instagram, LinkedIn, X, YouTube

Για να κατεβάσετε το ενημερωτικό φυλλάδιο του έργου πατήστε εδώΤαυτότητα Έργου

Έργο: Σύμπραξη Καινοτόμων Δράσεων Τουρισμού Υπαίθρου epaithros – JoΙnΟuΤ

Δράση: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διάρκεια Έργου: Ιούλιος 2022 – Δεκέμβριος 2023 (17,5 μήνες)

Επικοινωνία: Δώρα Ψωμά

📧 d.psoma@ideatraining.gr

#τουρισμός #ύπαιθρος #Βιωσιμότητα #Βιώσιμος Τουρισμός #εξ αποστάσεως εκπαίδευση #εναλλακτικός τουρισμός # Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης