Ανθρώπινο Δυναμικό

Η IDEA απασχολεί έναν μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων στελεχών διατηρώντας παράλληλα και ένα δίκτυο εξωτερικών συνεργατών, εισηγητών/τριών και εμπειρογνωμόνων.

Το μόνιμο ανθρώπινο δυναμικό της IDEA αποτελείται από στελέχη με εξειδικευμένη επιστημονική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς επίσης και πολυετή εμπειρία στους εξής τομείς:

  • Σχεδιασμός, οργάνωση, υλοποίηση δράσεων για την Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Προώθηση της Απασχόλησης
  • Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
  • Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Διαμεσολάβηση

Την ομάδα μόνιμων στελεχών της IDEA πλαισιώνει ένα ολοένα αναπτυσσόμενο διεπιστημονικό δίκτυο εξωτερικών συνεργατών, εισηγητών/τριών και εμπειρογνωμόνων. Οι συνεργάτες που συμμετέχουν στην υλοποίηση των έργων διαθέτουν:

  • άρτια επιστημονική κατάρτιση
  • μακρόχρονη επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία
  • εξειδίκευση στην εφαρμογή εκπαιδευτικών μεθόδων
  • ειδικές δεξιότητες αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  • πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ

Οι άνθρωποί μας