Διεπιχειρησιακά Προγράμματα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γ΄& Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Με Πιστοποίηση εγκεκριμένη από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Προϋποθέσεις συμμετοχής

σύμφωνα με τον ν. 3850/2010 & τις ισχύουσες τροποποιήσεις αυτού, της Δ/ΝΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ.

10ωρη Επιμόρφωση για:

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

Γ΄κατηγ. επικινδυνότητας επιχειρήσεων

(εμπόριο/υπηρεσίες)

(επιμόρφωση 10 ωρών )

Μέχρι 49 εργαζόμενουςσυμμετοχή χωρίς κάποια άλλη προϋπόθεση

35ωρη Επιμόρφωση για:

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

Β΄ κατηγ. επικινδυνότητας επιχειρήσεων

(όπως αυτές ορίζονται στο Ν.3850/2010)

Μέχρι και 3 εργαζόμενους: 10ετή αποδεδειγμένη άσκηση της οικονομικής Δραστηριότητας ή άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη και το αντικείμενο της άδειας του σχετίζεται με την δραστηριότητα της επιχείρησης.

Μέχρι και 6 έργαζόμενουςΠτυχίο τεχνικής ειδικότητας (ΤΕΕ ή ΙΕΚ ή ΤΕΣ ή ΤΕΛ)

Μέχρι 20 εργαζόμενους: Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, με μία από τις ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας, που περιλαμβάνονται στον πίνακα του άρθρου 13 του ΚΝΥΑΕ και δεν προβλέπεται, κατ’ ανάγκη, για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του.

35ωρη Επιμόρφωση για:

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

(πλήρους απασχόλησης)

Σε επιχειρήσεις Β΄& Γ΄ κατηγ. επικινδυνότητας

Μέχρι 50 εργαζόμενουςΠτυχίο τεχνικής ειδικότητας με 8ετή, τουλάχιστον κτήση του (ΤΕΕ ή ΙΕΚ ή ΤΕΣ ή ΤΕΛ, Άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη)

Στις πιστοποιημένες & πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας του εκπαιδευτικού και συμβουλευτικού οργανισμού IDEA, με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό και την αξιοποίηση εκπαιδευτών με πολύχρονη & πιστοποιημένη επαγγελματική εμπειρία.

→ Επιμόρφωση 35 ωρών, 130€

→ Επιμόρφωση 10 ωρών, 70€

Καταβολή προκαταβολής → με τον χρονοπρογραμματισμό της επιμόρφωσης

Εξόφληση κόστους → με την έναρξη της επιμόρφωσης

ΥΠΟΒΑΛΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΑΣ  Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.
  Ο εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός IDEA επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
  Ο εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός IDEA αποστέλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερώσεις (newsletter) για νέα εκπαιδευτικά προγράμματα, υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και νέα της εταιρείας μας. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας.
  Επιθυμείτε να λαμβάνετε newsletter με περιεχόμενο εκπαιδευτικά προγράμματα, υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και νέα της IDEA;
  Συμφωνώ με τα παραπάνω

  Αναλυτικές Πληροφορίες:

  ΚΕΚ IDEA -ΚΔΒΜ,   ΧΡ. ΠΙΨΟΥ 9, 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  ΤΗΛ: 2310523512, 2310536218, 2310529288

  E-mail : v.matzari@ideatraining.gr & info@ideakek.gr κα. Ματζάρη Βενετία