Ελένη Πανέτσου
Junior Project Manager

Η Ελένη είναι απόφοιτη του τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με Οικονομική Κατεύθυνση. Έχει εργαστεί στον τομέα της προώθησης, της εστίασης και της εξυπηρέτησης πελατών. Εκτός από τις προπτυχιακές σπουδές της, έχει έφεση στην εκμάθηση ξένων γλωσσών καθώς έχει στην κατοχή της πιστοποίηση C2 στα Αγγλικά (ECPE), Β1 στα Ρωσικά και Β2 στα Βουλγαρικά. Επίσης, έχει πιστοποιητικό γνώσεων Η/Υ (ECDL) και πιστοποιητικό παρακολούθησης του ACTA – Τεχνόβλαστος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης “Business Management-Επιχειρηματικότητα και Χρηματοοικονομική Διαχείριση”. Μελλοντικά, θα την ενδιέφερε η απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος στον κλάδο του HR.

Email e.panetsou@ideatraining.gr
Τηλέφωνο: 2310546816