ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • +30 2310546816
    +30 2310515506
    +30 2310532820

  • info@ideatraining.gr

  • Χρήστου Πίψου 9, Θεσσαλονίκη 546 27