Έρευνες & Μελέτες

Η IDEA υποστηρίζει την έρευνα και την καινοτομία!

Σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας του Τμήματος Δημοσιογραφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  και την εφημερίδα «Μακεδονία»η IDEA συμβάλλει στην προσπάθεια για μια στοχευμένη μεταφορά της πανεπιστημιακής καινοτομίας στην πράξη με το έργο Smart Media Dashboard.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς πόρους.

«Πώς διαβάζουμε ειδήσεις στο διαδίκτυο;» είναι ο τίτλος του ερωτηματολογίου μέσα από το οποίο μπορούμε όλες και όλοι να συμμετέχουμε στην έρευνα που θα βοηθήσει ειδησεογραφικούς οργανισμούς και δημοσιογράφους στο έργο τους.

👉 Ακολουθήστε τον σύνδεσμο για να συμμετέχετε στην έρευνα https://bit.ly/3B4xgiG

SMART MEDIA DASHBOARD

Το ψηφιακό εργαλείο που αποτυπώνει τις ανάγκες, τις συνήθειες και τις προτιμήσεις των αναγνωστών

Το Smart Media Dashboard απαντά με συνολικό, χρηστικό και έξυπνο τρόπο στην ανάγκη των Μέσων Ενημέρωσης και των δημοσιογράφων να γνωρίζουν ποιοι, πότε και πώς διαβάζουν τις ειδήσεις που δημοσιεύουν.

Το έργο Smart Media Dashboard έχει στόχο την καταγραφή, ανάλυση, αξιολόγηση και παρουσίαση μετρικών στοιχείων που αποτυπώνουν την απήχηση και τη χρήση των δημοσιευμάτων στο διαδίκτυο. Αποτελεί το απαραίτητο εργαλείο για τους ειδησεογραφικούς οργανισμούς, τους δημοσιογράφους, τη διαφημιστική αγορά όπως και τους υπόλοιπους επαγγελματίες του κλάδου καθώς αποτυπώνει τις συνήθειες των αναγνωστών ενημερωτικών δημοσιευμάτων.

Το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας καταγραφής, ανάλυσης και αξιολόγησης μετρικών στοιχείων απήχησης δημοσιεύσεων (SmartMedia Dashboard)» (Κωδικός έργου: ΚΜΡ6-0254725) υλοποιείται στη Δράση «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας», του Επιχειρησιακού  Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020».