Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης Εργαζομένων από τον εκπαιδευτικό και συμβουλευτικό οργανισμό IDEA.

Ο εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός I.DE.A. ΕΠΕ Κ.Δ.Β.Μ. πρόκειται να υλοποιήσει για λογαριασμό της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης & Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) το πρόγραμμα:

«Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων, για την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Οικονομίας»

με κωδικό ΟΠΣ 5131912

Επικοινώνησε με την ομάδα συμβούλων της IDEA και κάνε την αίτησή σου για να ενταχθείς στο πρόγραμμα που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)) και την Ελλάδα με εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

To Πρόγραμμα περιλαμβάνει:

→ Πέντε (5) συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης (διάρκειας 45′)

→ 120 ώρες επαγγελματικής κατάρτισης εκ των οποίων:

  • οι 40 ώρες αφορούν σε οριζόντιες δεξιότητες και
  • οι 80 ώρες αφορούν σε εξειδικευμένο θεματικό αντικείμενο

→ Πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης, οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 17024.

→ Εκπαιδευτικό επίδομα έως 720€ (6,00€ μικτά/ώρα παρακολούθησης – συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων).

Επικοινώνησε μαζί μας:

seo@ideakek.gr
2310546816
2310532820

Σε συνέχεια της υποβολής της αίτησής σας και εφόσον το επιθυμείτε μπορείτε να μας αποστείλετε τον κωδικό της αίτησής σας (ΚΑΥΑΣ) προκειμένου να σας ενημερώνουμε για την πορεία του προγράμματος και τη συγκρότηση του Μητρώου ωφελουμένων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

📞 2310 546816, 2310 515506, 2310 532820

📧  info@ideatraining.gr

Δ. Χρήστου Πίψου 9 , ΤΚ 54627, Θεσσαλονίκη