Φωτεινή Τεκτονίδου
Junior Project Manager

Η Φωτεινή είναι Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων και απόφοιτη του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση. Διαθέτει πτυχίο Αγγλικών (επίπεδο C2) και γνωρίζει την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα σε βασικό επίπεδο. Ασχολείται ενεργά με τον εθελοντισμό συμμετέχοντας σε δράσεις που περιλαμβάνουν ατομικές και ομαδικές ψυχοεκπαιδεύσεις σε εργαζομένους και ανέργους με θεματικές: Εργασιακός Εκφοβισμός (Mobbing) , Επαγγελματική Ανάπτυξη και Σχεδιασμός Σταδιοδρομίας, Ψυχομετρικά εργαλεία διάγνωσης αναγκών ανά εταιρεία/φορέα και Ενεργή Πολιτειότητα. Εργάζεται στην IDEA Training ως Junior Project Manager με καθήκοντα τη διαχείριση και τον συντονισμό έργων επαγγελματικής κατάρτισης και τη συμμετοχή σε ομάδες έργου για εθνικά ερευνητικά projects.

Email: f.tektonidou@ideatraining.gr
Τηλέφωνο: 2310546816