Γιώργος Λεφόπουλος
IT Manager

Ο Γιώργος είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακές σπουδές στα “Πληροφοριακά Συστήματα” στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Διαθέτει 30ετή επαγγελματική εμπειρία στους τομείς της Διαχείρισης Δικτύων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, της ανάπτυξης Λογισμικού και της Υλοποίησης Πληροφοριακών Συστημάτων. Επιπλέον, διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία, καθώς έχει συμμετάσχει ως Εισηγητής σε εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων, με κύρια αντικείμενα την Πληροφορική & τις Νέες Τεχνολογίες, τις Εφαρμογές της Πληροφορικής στο Χρηματοοικονομικό Management, τη Διαχείριση Δικτύου και Βάσεων Δεδομένων, κ.ά..

Σήμερα κατέχει θέση Διευθυντή του Τμήματος Πληροφορικής και Τεχνολογιών στο IDEA training και στην ids Consulting.

Email g.lefopoulos@ideatraining.gr
Τηλέφωνο: 2310546816