Γρηγορία Σιμούλη
Assistant Project Manager – Social media

Η Γρηγορία είναι τελειόφοιτη του τμήματος Δημοσιογραφίας & Μέσων Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 2023 πραγματοποίησε την Πρακτική της Άσκηση στην IDEA training, στο Communication and R&D department. Ανέλαβε καθήκοντα που αφορούν το επικοινωνιακό σκέλος μίας εταιρίας και κυρίως την παρουσία της στα Social Media. Από τον Οκτώβριο του 2023 έχει ενταχθεί στο εργατικό δυναμικό της IDEA, έχοντας αναλάβει την εικόνα της εταιρίας στα Social Media καθώς και την επιμέλεια του περιεχόμενο για όλα τα άρθρα που δημοσιεύονται στο Blog της IDEA. Επίσης, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με εξωτερικούς συνεργάτες της IDEA, προκειμένου να φέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στον τομέα της διαφήμισης και προώθησης των Προγραμμάτων Κατάρτισης. Διαθέτει Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας (Lower of ESB) και αυτή την περίοδο βρίσκεται στη διαδικασία απόκτησης Πτυχίου C2. Μελλοντικά θα την ενδιέφερε να ασχοληθεί με το Digital Marketing και τη διαφήμιση.

Email g.simouli@ideatraining.gr
Τηλέφωνο: 2310546816