Ιστορία & Αποστολή

Ο εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός IDEA δραστηριοποιείται στον χώρο της Διά Βίου Μάθησης και της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης-ΕΕΚ για περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Με έμφαση στην υψηλή ποιότητα, τις καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και τη δημιουργικότητα τα στελέχη της IDEA αναπτύσσουν και υλοποιούν σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την απασχολησιμότητα.

Ιδρύεται το 1990 με έδρα τη Θεσσαλονίκη και αρχική επωνυμία «Πληροφορική Νέων – Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινωνικής Πρωτοβουλίας και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης».

Από την ίδρυση της IDEA στις αρχές της δεκαετίας του 1990 η τεχνογνωσία της διευρύνεται χάρη στη συνεργασία της με φορείς τοπικής, περιφερειακής και διεθνούς εμβέλειας και στην ανάπτυξη διαλόγου με κοινωνικούς εταίρους για τις πολιτικές ΕΕΚ.

Κατά τις τρεις δεκαετίες της λειτουργίας της η IDEA έχει εκπονήσει εκατοντάδες μελέτες και προγράμματα σπουδών ΕΕΚ και έχει υλοποιήσει δράσεις που βελτίωσαν την απασχολησιμότητα χιλιάδων νέων, ανέργων και εργαζομένων, συμβάλλοντας στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας αλλά και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, η IDEA χαιρετίζει και υιοθετεί τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ατζέντας Δεξιοτήτων (European Skills Agenda) για την ενίσχυση της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας και τη δίκαιη μετάβαση στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία με γνώμονα την ανάπτυξη και ενδυνάμωση των περιφερειακών οικονομιών.

Σήμερα η IDEA είναι ο πρωτοπόρος και καινοτόμος οργανισμός που συνεχίζει να αναπτύσσεται με συνέπεια και υπευθυνότητα προς μία ολιστική αναδιαμόρφωση του τοπίου στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα για την περίοδο 2022-2030. Με γνώμονα την Εθνική Στρατηγική για τις Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πολιτικών απασχόλησης, συνάπτει στρατηγικής σημασίας συμμαχίες με τοπικούς, εθνικούς και περιφερειακούς εταίρους και με φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, αποδεικνύοντας στην πράξη τη δύναμη που δίνει η γνώση στην εποχή της Ψηφιακής Επανάστασης.

Αποστολή

Στην IDEA 30+ ΧΡΟΝΙΑ ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΙΣΧΥΡΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ στοχεύοντας σε μία καινοτόμο και συμπεριληπτική αναδιαμόρφωση στον χώρο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Αποστολή μας είναι να παρέχουμε υπηρεσίες διά βίου μάθησης που θα επενδύουν στον ανθρώπινο παράγοντα και θα ενισχύουν την απασχολησιμότητα του κάθε ατόμου ξεχωριστά με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

[wp_timeline id=”idea” /]