Καριέρα στην IDEA

Στην IDEA δεχόμαστε καθ’όλη τη διάρκεια του έτους αιτήσεις από:

– εισηγητές και εισηγήτριες αντικειμένων κατάρτισης με πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ

– καθώς και από Συμβούλους σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Επιχειρηματικότητας

Οι ενδιαφερόμενες και οι ενδιαφερόμενοι παρακαλείστε να στείλετε το επικαιροποιημένο CV σας και μία συνοδευτική επιστολή στο hr@ideatraining.gr.

Για τις τρέχουσες θέσεις εργασίας κάντε κλικ εδώ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024

Ο όμιλος εταιριών IDEA training & ΙDS Consulting αναζητά υποψήφιο/α για τη θέση του/της γραφίστα/τριας – Junior Graphic Designer.

Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις για τη θέση Junior Graphic Designer, παρακαλούνται να αποστείλουν το επικαιροποιημένο CV τους στα Ελληνικά και στα Αγγλικά μέχρι τις 25/01/2024 μαζί με δείγμα από το portfolio τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

hr@ideatraining.gr

με αναγραφή subject: Junior_GD_02_24

deadline: 25/01/2024

Περιγραφή καθηκόντων:

 • Δημιουργία υλικού (έντυπου και ψηφιακού) για flyers, posters, infographics, newsletters
 • Δημιουργία υλικού για το εταιρικό website και για ιστοσελίδες έργων (γραφιστικά και animation)
 • Ενίσχυση της εταιρικής ταυτότητας με νέο design για επαγγελματικές κάρτες, επιστολόχαρτα, templates διαφόρων ειδών (π.χ. ppt template), εταιρικά έντυπα, εταιρικά δώρα (π.χ. ατζέντες)
 • Δημιουργία οπτικής ταυτότητας συγχρηματοδοτούμενων έργων και projects: logos κ.ά.
 • Δημιουργία περιεχομένου για τα εταιρικά Social Media ή για τα Social Media accounts των projects
 • Οριζόντια συνεργασία με όλα τα μέλη των projects και συμμετοχή σε onsite και virtual events και meetings
 • Τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των έργων και συμμετοχή σε έλεγχο των παραδοτέων κάθε έργου

 

Απαιτείται η αποστολή portfolio

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Γραφιστικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή ΙΕΚ
 • Γνώση προγραμμάτων γραφιστικής (Photoshop, Illustrator, InDesign) ή παρεμφερή
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας και Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής (Β2 – καλή κατανόηση και ευχέρεια στον γραπτό και προφορικό λόγο)
 • Άριστη γνώση MS Office και ψηφιακών εργαλείων
 • ΕξοικείωσημεταSocial Media (LinkedIn, Facebook, Instagram)
 • Πολύ καλές επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες και διάθεση συνεργασίας με ομάδες έργου της εταιρίας αλλά και εξωτερικούς συνεργάτες

 

Επιθυμητά/ Βαθμολογούμενα Προσόντα:

 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία (θα συνεκτιμηθεί)
 • Γνώση παραγωγή animation & stop motion
 • Παραγωγή οπτικού και οπτικοακουστικού υλικού για προγράμματα/έργα συγχρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους

Παροχές:

 • Μισθός ανάλογος με τα προσόντα
 • Δυνατότητα πλήρους απασχόλησης in-house ή hybrid  
 • Ευκαιρίες και προοπτικές σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον
 • Συμμετοχή σε μια ομάδα ατόμων που πιστεύει στην καινοτομία και στις νέες ιδέες

Ο όμιλος εταιριών IDEA training & ΙDS Consulting  εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή της Ίσης Μεταχείρισης στην Εργασία. Κατά την εξέταση των βιογραφικών και των επιστολών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα*.

 • Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν και οι υποψήφιοι/ες που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά.
 • Όλες και όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν εντός 2 εβδομάδων από τη λήξη της προθεσμίας, ανεξαρτήτως της επιλεξιμότητάς τους ή μη.
 • Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.
 • Τα βιογραφικά διατηρούνται στη βάση δεδομένων της εταιρίας για 2 μήνες.

*Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

Ο όμιλος εταιριών IDEA training & ΙDS Consulting αναζητά υποψήφιο/α για τη θέση του/της γραφίστα/τριας – Graphic Designer.

Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις για τη θέση Mid-level Graphic Designer, παρακαλούνται να αποστείλουν το επικαιροποιημένο CV τους στα Ελληνικά και στα Αγγλικά μέχρι τις 25/01/2024 μαζί με δείγμα από το portfolio τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

hr@ideatraining.gr

με αναγραφή subject: GD_01_24

deadline: 25/01/2024

Περιγραφή καθηκόντων:

 • Δημιουργία υλικού (έντυπου και ψηφιακού) για flyers, posters, infographics, newsletters
 • Δημιουργία υλικού για το εταιρικό website και για ιστοσελίδες έργων (γραφιστικά και animation)
 • Ενίσχυση της εταιρικής ταυτότητας με νέο design για επαγγελματικές κάρτες, επιστολόχαρτα, templates διαφόρων ειδών (π.χ. ppt template), εταιρικά έντυπα, εταιρικά δώρα (π.χ. ατζέντες)
 • Δημιουργία οπτικής ταυτότητας συγχρηματοδοτούμενων έργων και projects: logos κ.ά.
 • Δημιουργία περιεχομένου για τα εταιρικά Social Media ή για τα Social Media accounts των projects
 • Οριζόντια συνεργασία με όλα τα μέλη των projects και συμμετοχή σε onsite και virtual events και meetings
 • Τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των έργων και συμμετοχή σε έλεγχο των παραδοτέων κάθε έργου

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Γραφιστικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή ΙΕΚ
 • 3ετή προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση (ή ως ελεύθερος/η επαγγελματίας)
 • Γνώση προγραμμάτων γραφιστικής (Photoshop, Illustrator, InDesign) ή παρεμφερή
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας και Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής (Β2) (πολύ καλή κατανόηση και ευχέρεια στον γραπτό και προφορικό λόγο)
 • Άριστη γνώση MS Office και ψηφιακών εργαλείων
 • Εξοικείωση με τα SocialMedia 
 • Πολύ καλές επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες και διάθεση συνεργασίας με ομάδες έργου της εταιρίας αλλά και εξωτερικούς συνεργάτες

Απαιτείται η αποστολή portfolio

Επιθυμητά/ Βαθμολογούμενα Προσόντα:

 • Προϋπηρεσία άνω των 3 ετών (έως 5 έτη – θα συνεκτιμηθεί)
 • Γνώση παραγωγή animation & stop motion
 • Παραγωγή υλικού για προγράμματα/έργα συγχρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους

Παροχές:

 • Μισθός ανάλογος με τα προσόντα
 • Δυνατότητα πλήρους απασχόλησης in-house ή hybrid
 • Ευκαιρίες και προοπτικές σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον
 • Συμμετοχή σε μια ομάδα ατόμων που πιστεύει στην καινοτομία και στις νέες ιδέες

Ο όμιλος εταιριών IDEA training & ΙDS Consulting  εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή της Ίσης Μεταχείρισης στην Εργασία. Κατά την εξέταση των βιογραφικών και των επιστολών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα*.

 • Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν και οι υποψήφιοι/ες που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά.
 • Όλες και όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν εντός 2 εβδομάδων από τη λήξη της προθεσμίας, ανεξαρτήτως της επιλεξιμότητάς τους ή μη.
 • Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.
 • Τα βιογραφικά διατηρούνται στη βάση δεδομένων της εταιρίας για 2 μήνες.

*Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.