Λεωνίδας Φάκας
Γενικός Διευθυντής

Ο Λεωνίδας είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Διαθέτει 30ετή επαγγελματική εμπειρία στους τομείς Διοίκησης & Διαχείρισης έργων, Στρατηγικού Σχεδιασμού, Αναπτυξιακής Πολιτικής, Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Επιχειρησιακής Επικοινωνίας και Ερευνάς Αγοράς.

Από το 1991 ο Λεωνίδας δραστηριοποιείται επιχειρηματικά και επιστημονικά στον Τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης. Από το 1995 κατέχει θέση Γενικού Διευθυντή στο IDEA training. Από τη θέση του Γενικού Διευθυντή στην IDEA training έχει συμμετάσχει ως συντονιστής ή μέλος ομάδων έργου σε πλήθος Έργων και Μελετών Κοινωνικό-οικονομικής κατεύθυνσης, Σχεδιασμού Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, εφαρμογής Αναπτυξιακών Προγραμμάτων για δημόσιους φορείς. Παράλληλα, έχει συμμετάσχει στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση μεγάλου αριθμού συγχρηματοδοτούμενων έργων, τόσο σε επίπεδο ολοκληρωμένων προγραμμάτων όσο και σε επίπεδο τομεακών παρεμβάσεων στους τομείς: Αστική Ανάπτυξη & Διακυβέρνηση, Κοινωνική Πολιτική & Απασχόληση, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, Πολιτικές Προστασίας Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ψηφιακή Οικονομία και Τουριστική Ανάπτυξη, παρέχοντας εξειδικευμένες επιστημονικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Παράλληλα, κατά την περίοδο 2001-2007 διετέλεσε μέλος του Κεντρικού οργάνου διοίκησης (ΣτΑ) του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ενώ από το 1999–2008 υπήρξε μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του Δ.Σ., Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης. Από το 2003 και για 7 έτη διατήρησε μόνιμη συνεργασία με την Εταιρία Συμβούλων ids Consulting ως Σύμβουλος Διοίκησης, ενώ από το 2011 κατέχει πλέον θέση Διαχειριστή και Νόμιμου Εκπροσώπου της εταιρίας.

Email l.fakas@ideatraining.gr
Τηλέφωνο: 2310546816