Μαρία Τζεβανίδου
Assistant Project Manager

Η Μαρία είναι φοιτήτρια στο τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ, με ειδίκευση την Παιδαγωγική Κατεύθυνση. Παράλληλα αποφοίτησε ως Στέλεχος υπηρεσιών αερομεταφοράς σε ΙΕΚ. Έχει πιστοποιηθεί στην γνώση αγγλικής και γαλλικής γλώσσας και διαθέτει γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση υπολογιστών, με πιστοποίηση ECDL. Έχει εργαστεί σε ΚΕΚ γραμματειακή υποστήριξη, σε παρόμοια θέση, υποστηρίζοντας και συντονίζοντας στις διαδικασίες προγραμμάτων κατάρτισης. Επιπλέον, στην παρούσα θέση της ως Assistant Project Manager στην IDEA, έχει αναλάβει την υλοποίηση προγραμμάτων για ανέργους. Η επικοινωνία και οι δεξιότητες συντονισμού είναι το δυνατό της σημείο επιδιώκοντας πάντα την αποτελεσματικότητα και την άριστη ποιότητα στην εργασία μου.

Email: m.tzevanidou@ideatraining.gr
Τηλ. : 2310546816