Μόρφω Ασλανίδου
Project Manager

Η Μόρφω είναι πτυχιούχος του Τμήματος Τεχνολογίας Γεωπονίας από το ΑΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και κάτοχος ΜΔΕ στη Διασφάλιση Ποιότητας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ και έχει επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες στο πεδίο της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού μέσα από την ολοκλήρωση του προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό της ΑΣΠΑΙΤΕ. Από το 2013 έως το 2019 εργάστηκε στο ΚΔΒΜ2 «ΑΚΜΩΝ Α.Ε.» ως Στέλεχος Οργάνωσης και Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Κατάρτισης Ενηλίκων. Από το 2016 έως το 2019 κατείχε τη θέση της υποδιευθύντριας του ΙΙΕΚ ΑΚΜΩΝ με κύρια καθήκοντα τη διοικητική παρακολούθηση και εποπτεία της συνολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας. Διαθέτει πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και Γερμανικής γλώσσας και άριστο χειρισμό του λογισμικού Argus – ERP /CRM.

Το 2019 εντάχθηκε στο ανθρώπινο δυναμικό της IDEA training με αρμοδιότητες Project Manager Consultant και κύρια καθήκοντα την οργάνωση, τη διαχείριση, τον συντονισμό και τη διασφάλιση της έγκαιρης παράδοσης των Έργων. Στα καθήκοντα της περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός των εκπαιδευτικών πόρων όσον αφορά τις δυνατότητες του Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης και η άρτια υλοποίηση της τηλεκατάρτισης σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Έργων.

Email e.aslanidou@ideatraining.gr
Τηλέφωνο: 2310546816