Νατάσα Λαμπρινούδη
Digital Transformation Officer

Η Νατάσα Λαμπρινούδη αποφοίτησε από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το 2013 και είναι σήμερα αρμόδια στην IDEA training για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του οργανισμού. Στο ανθρώπινο δυναμικό της IDEA training εντάχθηκε από το 2014, αρχικά στη θέση της Διοικητικής & Γραμματειακής Υποστήριξης Έργων στην IDEA training ενώ από το 2017 έως και σήμερα είναι υπεύθυνη και συμμετέχει στον συντονισμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Έργων και Έργων Ελληνικού Δημοσίου. Ειδικότερα, από το 2017 έως και το 2021 ασχολήθηκε με την Οργάνωση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων και Εργαζομένων. Παράλληλα δραστηριοποιούνταν στον τομέα παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε θέματα Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και από το 2022 έχει ως κύρια καθήκοντα τον συντονισμό και τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών Έργων και Έργων Ελληνικού Δημοσίου καθώς και την υποστήριξη Φορέων του Δημοσίου.

Τέλος, έχει συνεργαστεί ως εξωτερική συνεργάτιδα με την Εταιρία Συμβούλων ids Consulting για τη δημιουργία ψηφιακών εργαλείων συμβουλευτικής και για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Τον Ιούνιο του 2022 απέκτησε πιστοποιητικό από το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) του τμήματος της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).

Email n.labrinoudi@ideatraining.gr
Τηλέφωνο: 2310546816