Τα τελευταία 20 χρόνια, η περιβαλλοντική κρίση και οι επιπτώσεις της στην κοινωνία παγκοσμίως, έχουν θέσει τη Βιωσιμότητα ως μια από τις κύριες διαστάσεις που λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκειμένου να επιτευχθούν οι βιώσιμοι στόχοι που έχουν τεθεί για το 2030, είναι σημαντικό να ενσωματωθούν “Πράσινες και Βιώσιμες Λύσεις” στο εκπαιδευτικό σύστημα και την κοινωνία συνολικά μέσα από διεπιστημονικούς διαλόγους.

Το Horizon Europe project  ‘Education and Nature-Based Solutions: enable society to bend the curve for biodiversity’ (eNaBlS), εστιάζει στην δημιουργία μιας κοινής βάσης για Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και Κέντρα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Το έργο eNaBlS έχει ως στόχο τη διευκόλυνση της συνεργασίας προς τη Βιωσιμότητα. Όμως, πριν αναφερθούμε στη δομή και τον σκοπό του eNaBlS ας δούμε τι σημαίνει “Πράσινες και Βιώσιμες Λύσεις”.

Τι είναι οι “Πράσινες και Βιώσιμες Λύσεις”;

Οι Πράσινες και Βιώσιμες Λύσεις αποτελούν βιώσιμες μέθοδοι που προωθούν και προστατεύουν τη βιοποικιλότητα και το περιβάλλον, τόσο το αστικό όσο και αυτό της υπαίθρου. Πιο συγκεκριμένα όμως, παραθέτουμε παρακάτω τον ορισμό που έχει αποδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2015):

“Οι Πράσινες και Βιώσιμες Λύσεις είναι εμπνευσμένες και υποστηρίζονται από τη φύση, είναι αποδοτικές, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά πλεονεκτήματα και βοηθούν στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Τέτοιες λύσεις μεταφέρουν όλο και πιο ποικίλα, φυσικά χαρακτηριστικά και διαδικασίες στις πόλεις, στη στεριά και στη θάλασσα, μέσα από τοπικά προσαρμοσμένες, αποδοτικές και συστηματικές παρεμβάσεις. Οι Πράσινες και Βιώσιμες Λύσεις ωφελούν τη βιοποικιλότητα και υποστηρίζουν τη μετάδοση υπηρεσιών του οικοσυστήματος”.

Αυτός ο ορισμός επιτρέπει την υιοθέτηση συμπεριληπτικών και βιώσιμων λύσεων σε όλο το φάσμα της Ανώτερης Εκπαίδευσης και Τεχνικής και Επαγγελματικής Κατάρτισης, μέσα από μια στενή συνεργασία. Πρώτη στάση αυτής της συνεργασίας είναι τα Living Labs.

eNaBlS Living Labs

Στο πλαίσιο του eNaBlS οι “Πράσινες και Βιώσιμες Λύσεις” θα προωθηθούν μέσα από 7 (επτά) Living Labs (Αυστρία, Τσεχία, Φινλανδία, Γερμανία, Ελλάδα, Λιθουανία, Ολλανδία). Μέσα από τη δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας ανάμεσα στο πεντάπτυχο (Ακαδημαϊκή Κοινότητα, Βιομηχανία, Κυβέρνηση, Κοινωνία, Περιβάλλον), τα Living Labs θα λειτουργήσουν ως ένα συμπεριληπτικό περιβάλλον για την ανταλλαγή απόψεων. Αυτή η διαδικασία θα εξοπλίσει το έργο με τα επιστημονικά δεδομένα και την τεχνογνωσία ώστε να ενσωματώσει συστηματικά τη βιοποικιλότητα και τις “Πράσινες και Βιώσιμες Λύσεις” στην Ανώτατη Εκπαίδευση και την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, το eNaBlS επιδιώκει να μετατρέψει τα ίδια τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε Living Labs, υιοθετώντας, τη λεγόμενη, “Συνολική Ιδρυματική Προσέγγιση” (Whole Institution Approach) με απώτερο σκοπό μια αλλαγή παραδείγματος στην εκπαίδευση προς βιώσιμες ικανότητες.

Στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, η πρωτοβουλία του eNaBlS, ευθυγραμμισμένη με την Ευρωπαϊκή στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα (2030), επιχειρεί να αντιμετωπίσει κρίσιμες περιβαλλοντικές προκλήσεις, μέσα από έναν ισχυρό πυλώνα της κοινωνίας, την εκπαίδευση.

Κοινοπραξία eNaBlS

Η κοινοπραξία του έργου eNaBlS, ηγούμενη από το Πανεπιστήμιο του Χόενχαϊμ, συγκεντρώνει οργανισμούς από 8 Ευρωπαϊκές χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχία, Φινλανδία, Γερμανία, Ελλάδα, Λιθουανία και Ολλανδία.

Ο ρόλος της IDEA στο έργο

Στο πλαίσιο του eNaBlS, η IDEA θα αναπτύξει εκπαιδευτικές ενότητες για Κέντρα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση ενός συμπεριληπτικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα, η IDEA θα παίξει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία και την εφαρμογή των Living Labs.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://cordis.europa.eu/project/id/101135035 και στην: ιστοσελίδα του έργου: eNaBlS
Για περισσότερες ενημερώσεις ακολουθήστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του έργου: LinkedIn, X, Facebook.

*Εδώ μπορείτε να βρείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο του έργου

Έργο: Education and Nature-Based Solutions: enable society to bend the curve for biodiversity (eNaBlS)

Επικοινωνία: Δώρα Ψωμά

📧 d.psoma@ideatraining.gr

Πελάτης: Horizon Europe – Global Challenges – Research & Innovation Action (RIA)

Διάρκεια Έργου: 01/2024-12/2026

 

#Nature-based Solutions    #education    #LivingLabs    #Sustainability    #transdisciplinary    

#biodiversity    #vocational training