Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες – 30.000 Nέες Θέσεις Ανέργων

Ημερομηνία Έναρξης Δήλωσης Αντικειμένου Κατάρτισης στη ΔΥΠΑ: Παρασκευή 15/12/2023

Εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου εδώ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – I.DE.A. Ε.Π.Ε. ΚΔΒΜ

Με το κύρος 30+ ετών στον χώρο της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης ο εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός IDEA training προσφέρει 16 σύγχρονα εγκεκριμένα προγράμματα σε ειδικότητες αιχμής στον τομέα της Ψηφιακής και Πράσινης Απασχόλησης. Η IDEA training έχει ενταχθεί στο Εγκεκριμένο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στο πλαίσιο της δράσης:

«Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»

Τα εκπαιδευτικά αντικείμενα αφορούν 14 ειδικότητες αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων και 2 ειδικότητες αναβάθμισης «πράσινων» δεξιοτήτων υψηλής ζήτησης, συνολικής διάρκειας 200 ωρών το καθένα, και επιδότηση 1.000€. Οι ωφελούμενες και οι ωφελούμενοι καλούνται να επιλέξουν το αντικείμενο που τους ταιριάζει, με βάση το δικό τους επαγγελματικό προφίλ.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος ή στην IDEA training

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: 

κα. Χριστίνα Κατσαρού

Η δράση απευθύνεται σε 80.000 ανέργους, εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας αναβάθμισης των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού, κυρίως σε ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες, με στόχο τόσο την αποτελεσματική διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας και τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους, όσο και τη διατήρηση των μελλοντικών θέσεων εργασίας.

1. Θεωρητική κατάρτιση των ανέργων – ωφελουμένων διάρκειας 200 ωρών που οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών ή «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων, ανάλογα με το αντικείμενο κατάρτισης που θα επιλεγεί από τους ωφελούμενους.

2. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.

3. Εκπαιδευτικό επίδομα 1.000 ευρώ

Οι αιτούντες πρέπει:
1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
2. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι,
3. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 1. Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων
 2. Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών
 3. Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής
 4. Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων
 5. Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
 6. Στέλεχος Διαχείρισης και Διοίκησης Έργου (Project Management)
 7. Social Media Marketing
 8. Στέλεχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)
 9. Τεχνίτης Εργαλειομηχανών
 10. Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής
 11. Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων STEM

(Science, Technology, Engineering and Mathematics)

 1. Ειδικός στη συνδυαστική ανάπτυξη περιεχομένου και γλώσσας

(Content and Language Integrated Learning-CLIL)

 1. Ειδικός Προχωρημένες δεξιότητες χρήσης εφαρμογών γραφείου

(ADVANCED MS EXCEL) για υπαλλήλους οικονομικής κατεύθυνσης

 1. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce)
 1. Στέλεχος τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 2. Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.
  Ο εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός IDEA επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
  Ο εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός IDEA αποστέλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερώσεις (newsletter) για νέα εκπαιδευτικά προγράμματα, υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και νέα της εταιρείας μας. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας.
  Επιθυμείτε να λαμβάνετε newsletter με περιεχόμενο εκπαιδευτικά προγράμματα, υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και νέα της IDEA;
  Συμφωνώ με τα παραπάνω