Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις πράσινες δεξιότητες – 25.000 Nέες Θέσεις Ανέργων

Εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου εδώ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – I.DE.A. Ε.Π.Ε. ΚΔΒΜ

Με το κύρος 30+ ετών στον χώρο της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης ο εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός IDEA training προσφέρει  σύγχρονα εγκεκριμένα προγράμματα σε ειδικότητες αιχμής στον τομέα της Πράσινης Απασχόλησης. Η IDEA training έχει ενταχθεί στο Εγκεκριμένο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στο πλαίσιο της δράσης:

«Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις  πράσινες δεξιότητες»

Τα εκπαιδευτικά αντικείμενα αφορούν ειδικότητες αναβάθμισης «πράσινων» δεξιοτήτων υψηλής ζήτησης, συνολικής διάρκειας 80 ωρών το καθένα, και επιδότηση 400€. Οι ωφελούμενες και οι ωφελούμενοι καλούνται να επιλέξουν το αντικείμενο που τους ταιριάζει, με βάση το δικό τους επαγγελματικό προφίλ.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος ή στην IDEA training

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: 

κα. Χριστίνα Κατσαρού

Ο τρίτος κύκλος της δράσης απευθύνεται σε 25.000 ανέργους, εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας αναβάθμισης των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού, κυρίως σε  “πράσινες” δεξιότητες, με στόχο τόσο την αποτελεσματική διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας και τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους, όσο και τη διατήρηση των μελλοντικών θέσεων εργασίας.

1. Θεωρητική κατάρτιση των ανέργων – ωφελουμένων διάρκειας 80 ωρών που οδηγεί σε απόκτηση «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων, ανάλογα με το αντικείμενο κατάρτισης που θα επιλεγεί από τους ωφελούμενους.

· 12 ώρες συμβατική – δια ζώσης κατάρτιση (στη διεύθυνση Χρ. Πίψου 9, 54627)

· 48 ώρες σύγχρονης κατάρτισης

· 20 ώρες ασύγχρονης κατάρτισης

2. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.

3. Εκπαιδευτικό επίδομα έως 400 ευρώ

Οι αιτούντες πρέπει:
1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
2. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι,
3. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ    Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.
    Ο εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός IDEA επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
    Ο εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός IDEA αποστέλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερώσεις (newsletter) για νέα εκπαιδευτικά προγράμματα, υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και νέα της εταιρείας μας. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας.
    Επιθυμείτε να λαμβάνετε newsletter με περιεχόμενο εκπαιδευτικά προγράμματα, υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και νέα της IDEA;
    Συμφωνώ με τα παραπάνω