Σοφία Ακριτίδου
Project Manager

Η Σοφία είναι φοιτήτρια του ΕΑΠ στο προπτυχιακό Πρόγραμμα “Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό”  και κάτοχος Τίτλου Σπουδών Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής». Είναι επικοινωνιακή με εξαιρετικές ικανότητες στη διαχείριση χρόνου και υψηλή αντίληψη. Διαθέτει άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Εργάστηκε στην εταιρία Ids Consulting από το 2006 έως το 2007 με αρμοδιότητες: τη διοικητική υποστήριξη δράσεων δικτύωσης, τη διοικητική υποστήριξη επιχειρησιακών σχεδίων Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων, τον συντονισμό, την οργάνωση και την επίβλεψη δράσεων στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL. Από το 2007 μέχρι και σήμερα εργάζεται στην IDEA training με καθήκοντα: τη διοικητική υποστήριξη προγραμμάτων κατάρτισης, τον προγραμματισμό εκπαίδευσης, τον συντονισμό, την οργάνωση και την επίβλεψη προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και τη διαχείριση λογισμικών συστημάτων.

Email s.akritidou@ideatraining.gr
Τηλέφωνο: 2310546816