Στέλλα Παπαγεωργίου
Project Manager Έργων Συμβουλευτικής

H Στέλλα είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο με εξειδίκευση στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας. Τον Ιούνιο του 2022 απέκτησε πιστοποιητικό από το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) του τμήματος της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ). Είναι γνώστης της Αγγλικής (επίπεδο C2) και της Γερμανικής γλώσσας (επίπεδο Β1) ενώ παράλληλα διαθέτει άριστες γνώσεις χρήσης Η/Υ.

Στο ανθρώπινο δυναμικό της IDEA training εντάχθηκε το 2017 με κύρια καθήκοντα την οργάνωση, τον συντονισμό, τη διαχείριση και τη διοικητική παρακολούθηση έργων επαγγελματικής κατάρτισης και συμβουλευτικής. Από το 2020 κατέχει επιπρόσθετα, τη θέση της Υπεύθυνης Συμβουλευτικής Υποστήριξης, έχοντας την ευθύνη για τον σχεδιασμό της μεθοδολογίας των συμβουλευτικών υπηρεσιών, την ανάπτυξη/επιλογή των σχετικών εργαλείων, την παρακολούθηση της διαδικασίας υλοποίησης των συνεδριών, την αξιολόγηση των ενεργειών συμβουλευτικής, την επιλογή των συμβούλων/μεντόρων καθώς και το συντονισμό και την υποστήριξη του έργου τους.

Email s.papageorgiou@ideatraining.gr
Τηλέφωνο: 2310546816