Συμβουλευτική Καριέρας

Η ομάδα Συμβούλων της IDEA απαρτίζεται από ένα μόνιμο ανθρώπινο δυναμικό αλλά και από ευρύτατη ομάδα εξωτερικών συνεργατών. Οι Σύμβουλοι της IDEA συντονίζουν, επιβλέπουν και υλοποιούν τις συμβουλευτικές συνεδρίες σε συνεργασία με μια πληθώρα εξωτερικών Συμβούλων, ενταγμένων στο μητρώο Συμβούλων της εταιρείας.

Στην IDEA παρέχουμε υπηρεσίες Συμβουλευτικής στο πλαίσιο Προγραμμάτων Κατάρτισης των ωφελούμενων, ανέργων
και εργαζομένων. Μέσα από τα Προγράμματα Κατάρτισης που περιέχουν και Συμβουλευτική, η εξειδικευμένη ομάδα Συμβούλων της IDEA διοργανώνει ατομικές συμβουλευτικές συνεδρίες, κατά τη διάρκεια των οποίων γίνεται αρχικά μια διερεύνηση του προφίλ των καταρτιζομένων και στη συνέχεια συγκροτείται σταδιακά ένα σχέδιο δράσης με σκοπό την ενίσχυση των προσόντων και της απασχολησιμότητας για κάθε άτομο.

Όλες και όλοι οι Σύμβουλοι διαθέτουν κρατική πιστοποίηση από την ΑΣΠΑΙΤΕ (Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) και Μεταπτυχιακές Σπουδές στο αντικείμενο της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της Επιχειρηματικότητας. Τέλος, η εμπειρία τους στη Συμβουλευτική είναι πολυετής με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν κάθε ωφελούμενη και κάθε ωφελούμενο με βάση τις ατομικές ανάγκες, βοηθώντας τελικά την αποτελεσματική επανακατάρτιση και απασχολησιμότητα στη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Γνωρίστε την ομάδα Συμβούλων της IDEA

ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ IDEA

Ιωάννα Λαγάκη
Assistant Project Manager

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

Οι ατομικές συμβουλευτικές συνεδρίες διενεργούνται καθ’ όλη τη διάρκεια των Προγραμμάτων Κατάρτισης, που περιλαμβάνουν Συμβουλευτική. Οι συνεδρίες αυτές συντονίζονται από την ομάδα Συμβούλων της IDEA και γίνονται ως επί το πλείστον ηλεκτρονικά, με βάση τις ανάγκες και το πρόγραμμα που έχει διαμορφωθεί.

Ενδεικτικά, δείτε στους παρακάτω συνδέσμους μερικά από τα τρέχοντα Προγράμματα Κατάρτισης που περιλαμβάνουν Συμβουλευτική για το έτος 2022-2023.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προγράμματα Κατάρτισης που παρέχει επιστρέψτε στην αρχική σελίδα της IDEA κάνοντας κλικ εδώ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Στις συνεδρίες παρέχεται εξατομικευμένη Συμβουλευτική για τη δημιουργία του Ψηφιακού Φακέλου (E-portfolio) το οποίο βοηθά ανέργους και εργαζομένους να συγκροτήσουν μία σαφέστερη εικόνα για την έως τώρα πορεία τους, αλλά και να χαράξουν τα μελλοντικά τους βήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσονται και οι ατομικές συνεδρίες μέσα από τις οποίες οι καταρτιζόμενοι δημιουργούν το ανανεωμένο Βιογραφικό τους Σημείωμα καθώς και το πρότυπο ενός αποτελεσματικού Cover Letter.

Παράλληλα, η εξειδικευμένη ομάδα Συμβούλων της IDEA αξιοποιεί ψυχομετρικά εργαλεία που εντάσσονται στο πλαίσιο της Συμβουλευτικής του εκάστοτε επιδοτούμενου Προγράμματος Κατάρτισης. Τα ψυχομετρικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στις διάφορες συνεδρίες ανάλογα με το Πρόγραμμα Κατάρτισης των ωφελουμένων, εργαζομένων ή ανέργων, ποικίλουν.

Τα εργαλεία αυτά έχουν ως σκοπό να βοηθήσουν κάθε ωφελούμενη και κάθε ωφελούμενο να αντιληφθεί και να σχεδιάσει την πορεία που επιθυμεί να χαράξει στα επόμενα επαγγελματικά βήματα λαμβάνοντας εξατομικευμένη καθοδήγηση.

Portfolio:

✔Ψηφιακός φάκελος/E-portfolio
✔Βιογραφικό Σημείωμα- Europass
✔Cover Letter

Ενδεικτικά ψυχομετρικά εργαλεία:

✔Εργαλείο Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων
✔Εργαλείο Δεξιοτήτων
✔Εργαλείο Προσωπικότητας
✔Εργαλείο Επικοινωνιακών & Διαπροσωπικών Δεξιοτήτων
✔Εργαλείο Λήψης Αποφάσεων
✔Εργαλείο Επαγγελματικών Αξιών
✔Εργαλείο Συναισθηματικής Νοημοσύνης
✔Εργαλείο Κριτικής & Αφαιρετικής Σκέψης
✔Εργαλείο Επαγγελματικής Ευελιξίας

1. Ψηφιακός φάκελος 💼 

Ο Ψηφιακός Φάκελος προσόντων, ικανοτήτων, ενδιαφερόντων και επιτευγμάτων, που στον κλάδο της Συμβουλευτικής συναντάται ως e-portfolio ή webfolio, ή cyberfolio, είναι ένας τρόπος οργάνωσης, παρουσίασης και διαμοιρασμού του συνόλου της πληροφορίας που περιγράφει την εκπαίδευση, την επαγγελματική εμπειρία, τα επιτεύγματα και την εξέλιξη ενός ατόμου στην πορεία του χρόνου.

2. Βιογραφικό Σημείωμα 📝

Από τις πρώτες συνεδρίες, ξεκινάτε να κρατάτε αναλυτικές σημειώσεις για να δομήσετε σταδιακά το πρότυπου Βιογραφικού Σημειώματος – Europass CV. Σταδιακά και καθώς προχωρούν οι συνεδρίες, θα είστε σε θέση να δημιουργήσετε, να συντάξετε και να δημοσιεύσετε ηλεκτρονικά το Βιογραφικό σας Σημείωμα, καθώς και να μπορείτε να το τροποποιείτε ανάλογα με την προσφερόμενη θέση.

3.  Cover Letter 📋

Παράλληλα με τη σύνταξη του Βιογραφικού σας Σημειώματος, θα είστε σε θέση να συντάξετε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο είναι απαραίτητο στην σημερινή αγορά εργασίας εντός και εκτός Ελλάδας. Συγκεκριμένα, θα έχετε τη δυνατότητα να εξασκηθείτε στην συγγραφή Cover Letter, γνωστό και ως “επιστολή ενδιαφέροντος” στην ελληνική αγορά εργασίας, το οποίο πολύ συχνά οι recruiters ζητούν και το λαμβάνουν υπόψη για την επιλογή υποψηφίων.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Το Εργαλείο Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων διερευνά επιμέρους πτυχές της ανθρώπινης προσωπικότητας, σε σχέση με τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και χόμπι του ατόμου. Ο ερωτώμενος/η ερωτώμενη έχει επιλέξει βαθμό ενδιαφέροντος, ή ικανότητας σε κάθε πρόταση. Με τον τρόπο αυτό κατανέμεται σε κάποιον/ους από τους 6 διαφορετικούς τύπους προσωπικότητας, σύμφωνα με τα κριτήρια της θεωρίας του John L. Holland:
Κάθε επάγγελμα απαιτεί συγκεκριμένες δεξιότητες και ικανότητες. Ωστόσο, υπάρχουν και οι οριζόντιες δεξιότητες οι οποίες είναι απαραίτητες σε ευρύτερες ομάδες επαγγελμάτων και μπορούν να μεταβιβαστούν από το ένα εργασιακό περιβάλλον στο άλλο. Στόχος του συγκεκριμένου εργαλείου δεν είναι η ανάλυση και αξιολόγηση των δεξιοτήτων σας, αλλά να συνειδητοποιήσετε ποιες δεξιότητες/ ικανότητες διαθέτετε και ποιες θα θέλατε να αναπτύξετε, ώστε να αποκτήσετε ευχέρεια. Συγκεκριμένα, στο παρόν εργαλείο διερευνώνται οι εξής δεξιότητες:

Αντίληψη Χώρου

Μερικά επαγγέλματα που η άσκησή τους προϋποθέτει να λύνεις με ευκολία τέτοιου είδους προβλήματα: τοπογραφία, πολιτική μηχανική, αρχιτεκτονική, σκηνογραφία, ναυπηγία, γραφιστική, διακόσμηση, σχεδιασμός τεχνικού σχεδίου κ.λπ.

Αριθμητική Ικανότητα

Μερικά επαγγέλματα που η άσκησή τους προϋποθέτει να έχεις ανεπτυγμένη την αριθμητική ικανότητα: λογιστική, χρηματοοικονομική, στελέχωση εμπορικών επιχειρήσεων, τουριστικά επαγγέλματα, ασφαλιστική, τραπεζική, εμπόριο.

Αφαιρετική Σκέψη

Γενικά, η αφαιρετική σκέψη χρειάζεται σε όσες και όσους σκέπτονται να ακολουθήσουν μακροχρόνιες σπουδές και να εξασκήσουν επιστημονικά επαγγέλματα: έρευνα, συγγραφή, συμβουλευτική επιχειρήσεων και οργανισμών, ακαδημαϊκή καριέρα, κ.λπ.

Γλωσσική Ικανότητα

Μερικά επαγγέλματα που η άσκησή τους προϋποθέτει να έχεις αναπτυγμένη γλωσσική ικανότητα στην μητρική γλώσσα ή και σε άλλες γλώσσες: νομική, δημοσιογραφία, διπλωματία, μετάφραση και διερμηνεία, εκπαίδευση, ψυχολογία, ξεναγήσεις, γραμματεία και γραμματεία διοίκησης, υπάλληλος γραφείου, κ.λπ.

Ικανότητα Διαπροσωπικής Επαφής

Μερικά επαγγέλματα που η άσκησή τους προϋποθέτει να έχεις αναπτυγμένη ικανότητα διαπροσωπικής επαφής: ιατρική, νοσηλευτική, εκπαίδευση, ψυχολογία, κοινωνική εργασία, κ.λπ.

Διοικητικό & Επιχειρηματικό Πνεύμα

Μερικά επαγγέλματα που η άσκησή τους προϋποθέτει να έχεις αναπτυγμένο διοικητικό και επιχειρηματικό πνεύμα: διεύθυνση ξενοδοχείου, ασφαλίσεις, εμπόριο, χρηματοοικονομική, εμπόριο, , διεύθυνση τράπεζας, κ.λπ.

Κατανόηση Μηχανικών & Τεχνικών Προβλημάτων

Μερικά επαγγέλματα που η άσκησή τους προϋποθέτει να κατανοείς μηχανικά και τεχνικά προβλήματα: ηλεκτρολογία, μηχανική, μηχανολογία, τεχνολογία, κ.λπ.

Οργανωτικές Δεξιότητες

Μερικά επαγγέλματα που η άσκησή τους προϋποθέτει να έχεις ανεπτυγμένη αυτή τη δεξιότητα είναι: συμβολαιογραφία, βιβλιοθηκονομία, λογιστική, διοίκηση, δημοσιογράφία, οικονομολογία, διαφήμιση, διεύθυνση ξενοδοχείου κλπ.

Ευελιξία & Προσαρμοστικότητα

Μερικά επαγγέλματα που η άσκησή τους προϋποθέτει να έχεις ανεπτυγμένη αυτή τη δεξιότητα είναι:  τουριστικά επαγγέλματα, πωλήσεις λιανικής, στελέχωση εξαγωγικού εμπορίου.

Σωματική Αντοχή & Δύναμη

Μερικά επαγγέλματα που η άσκησή τους προϋποθέτει να έχεις ανεπτυγμένη αυτή τη δεξιότητα είναι: στελέχωση Αποθήκης, τεχνική παραγωγή, τεχνική συντήρηση εγκαταστάσεων.

Τεχνολογία της Πληροφορίας

Μερικά επαγγέλματα που η άσκησή τους προϋποθέτει να έχεις ανεπτυγμένη αυτή τη δεξιότητα είναι: στελέχωση γραφείου, προγραμματισμός, ειδικός σχεδιασμός ιστοσελίδων και εφαρμογών, ηλεκτρονικό εμπόριο.

Κατά τη διερεύνηση του Προφίλ Προσωπικότητας κάθε καταρτιζόμενης και κάθε καταρτιζόμενου, περιλαμβάνεται το Τεστ Προσωπικότητας, η επίδοση του οποίου προκύπτει από τις επιμέρους βαθμολογίες στους 10 βασικούς παράγοντες που θεωρούνται ότι επηρεάζουν την γενικότερη διαδικασία του Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Το σύνολο των βαθμών σε κάθε επιμέρους παράγοντα της διαδικασίας λήψης απόφασης που εξετάζεται από αυτό το τεστ συνθέτει το προφίλ του ατόμου. Οι παράγοντες που θεωρείται πως επηρεάζουν τη γενικότερη διαδικασία είναι οι εξής:
Εξωστρέφεια
Αυθορμητισμός
Ανεξαρτησία
Φιλοσοφική & Κριτική σκέψη
Φιλοδοξία

Αυτοσεβασμός
Υπευθυνότητα
Επιθετικότητα
Ενεργητικότητα
Τόλμη

Με το εργαλείο αυτό, κάθε ωφελούμενη και κάθε ωφελούμενος αυτοαξιολογείται σε ένα Τεστ Επικοινωνιακών και Διαπροσωπικών Δεξιοτήτων. Σκοπός αυτής της αξιολόγησης στο πλαίσιο της Συμβουλευτικής είναι να μπορεί το κάθε άτομο να διερευνήσει τα δυνατά του σημεία και να τα προβάλλει ακόμα περισσότερο, ενώ παράλληλα να κατανοήσει σε ποιες δεξιότητες θα ήθελε στοχευμένα να βελτιωθεί. Οι δεξιότητες αυτές περιλαμβάνουν:

Δεξιότητες Ενεργητικής Ακρόασης – Active Listening

Οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν ότι είναι καλοί ακροατές και επομένως δεν απαιτείται να εξασκήσουν αυτή τη δεξιότητα. Στην πραγματικότητα λίγοι άνθρωποι είναι πραγματικά καλοί ακροατές. Η προσεκτική ή ενεργητική ακρόαση απαιτεί εξάσκηση και υπομονή. Απαιτεί επίσης την αντιμετώπιση κακών πρακτικών που έχουν εμπεδωθεί με τα χρόνια.

Συναισθηματική Νοημοσύνη

Η συναισθηματική νοημοσύνη αποτελεί ένα διαφορετικό και ιδιότυπο είδος νοημοσύνης το οποίο δεν αναφέρεται στην ταχύτητα της σκέψης, στην μνήμη και στις υπόλοιπες λειτουργίες του εγκεφάλου όπως η παραδοσιακή ικανότητα που αποκαλούμε γενική νοημοσύνη, αλλά εστιάζει στο κομμάτι των διαπροσωπικών σχέσεων και της ενδοπροσωπικής προσαρμογής και δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε στοιχεία συναισθηματικά (αναγνώριση συναισθημάτων, συνειδητοποίηση, αυτογνωσία, χειρισμός συναισθημάτων, ενσυναίσθηση, κοινωνικές δεξιότητες  κ.ο.κ.). Έρευνες δείχνουν ότι άνθρωποι με υψηλή Σ.Ν. απολαμβάνουν πιο ικανοποιητικές και πετυχημένες συνθήκες εργασίας και σχέσεων.

Λεκτική Επικοινωνία και Αποτελεσματική Ομιλία – Presentation Skills

Ο τρόπος με τον οποίο εκφραζόμαστε, επηρεάζει τις σχέσεις μας με τους άλλους. Οι λεκτικές επικοινωνίες δεν αφορούν απλώς στις λέξεις που χρησιμοποιούμε, αλλά και στον τρόπο που τις χρησιμοποιούμε. Η λεκτική επικοινωνία δεν είναι αποκομμένη από άλλες διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. Σχετίζεται με την ακρόαση, τη μη-λεκτική επικοινωνία, τη συναισθηματική νοημοσύνη και υποδιαιρέσεις βασικών δεξιοτήτων όπως: αναστοχασμός και ενάργεια. Τo πως νιώθουμε για τον εαυτό σας -η αυτοεκτίμησή μας- επηρεάζει το πόσο καλά επικοινωνούμε λεκτικά.

Ομαδική Επικοινωνία

Το κομμάτι της αξιολόγησης που αφορά την Ομαδική Επικοινωνία, εξετάζει πόσο καλά μπορούμε να επικοινωνήσουμε και να αλληλεπιδράσουμε στο πλαίσιο ομάδων. Οι επικοινωνιακές δεξιότητες εντός του πλαισίου μιας ομάδας σχετίζονται συχνά με τα επίπεδα της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης.

Η λήψη αποφάσεων αποτελεί σημαντικότατο στοιχείο της καθημερινής μας ζωής και καθορίζει την μετέπειτα πορεία μας και τα αποτελέσματα της σε ποικίλους τομείς δραστηριότητας.

Σκοπός αυτού του εργαλείου είναι να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο το άτομο κατά κανόνα αποφασίζει και στην συνέχεια να βοηθήσει ώστε η πληροφορία αυτή να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο ενός Προγράμματος Κατάρτισης, του προγραμματισμού καριέρας ή της επιλογής επαγγέλματος.

Επειδή ως άνθρωποι έχουμε ο καθένας τελείως διαφορετική προσωπικότητα, ικανότητες, αυτοπεποίθηση, βιώματα, εμπειρίες, επιθυμίες, στόχους, αδυναμίες και ελαττώματα, όπως είναι φυσικό επιλέγουμε με τελείως ξεχωριστό τρόπο και με προσωπικά κριτήρια, όταν πρέπει να λάβουμε μια απόφαση.

Ο κάθε τρόπος λήψης απόφασης, κρίνεται ως λιγότερο ή περισσότερο επιτυχημένος ανάλογα με τον αρχικό στόχο και την τελική έκβαση των πραγμάτων. Δεν υπάρχουν ωστόσο απόλυτα σωστοί και λανθασμένοι τρόποι λήψης απόφασης.

Το Τεστ Επαγγελματικών Αξιών είναι ένα εργαλείο διάγνωσης των επαγγελματικών αξιών του ατόμου. Δυο από τις πιο έγκυρες προσεγγίσεις στον τρόπο μέτρησης των αξιών χρησιμοποιούνται από το συγκεκριμένο τεστ σχετίζονται με την διαπροσωπικές και τις ενδοπροσωπικές αξίες του ατόμου στον επαγγελματικό του βίο.

Η πρώτη συνδέεται με με τη διαπροσωπική προσαρμογή δηλαδή σχετικά με το πώς το άτομο συμπεριφέρεται, κινείται, αποφασίζει όσον αφορά τις σχέσεις του και τη συνδιαλλαγή του με τους υπόλοιπους ανθρώπους.

Η δεύτερη συνδέεται με την ενδοπροσωπική προσαρμογή του ατόμου, δηλαδή σχετικά με το τι το άτομο επιθυμεί, νιώθει, εκφράζει, πιστεύει προτιμά όσον αφορά προσωπικά του θέματα σε σχέση όμως και με την επαγγελματική του πορεία.

Η επίδοση  στο τεστ Επαγγελματικών αξιών προκύπτει από τις επιμέρους βαθμολογίες στους 15 βασικούς παράγοντες που θεωρούνται ότι επηρεάζουν την γενικότερη διαδικασία, όπως διακρίνονται και παρακάτω.

Η Συναισθηματική Νοημοσύνη είναι η ικανότητα των ατόμων να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα τους, καθώς και τα συναισθήματα των άλλων, να κάνουν διάκριση μεταξύ διαφορετικών συναισθημάτων και να τα ονομάζουν κατάλληλα, καθώς και να χρησιμοποιούν τη συναισθηματική πληροφορία ως οδηγό σκέψης και συμπεριφοράς.

Ο όρος έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής το 1995 με το βιβλίο “Συναισθηματική Νοημοσύνη” του συγγραφέα, ψυχολόγου και επιστημονικού δημοσιογράφου Daniel Goleman.

Αυτεπίγνωση – Αυτογνωσία

Το άτομο έχει την ικανότητα να γνωρίζει τι αισθάνεται σε κάθε συγκεκριμένη χρονική στιγμή και αντιλαμβάνεται πως να χρησιμοποιεί αυτά τα συναισθήματα ώστε να λαμβάνει αποφάσεις και να διαμορφώνει στάσεις. Επίσης, το άτομο μπορεί να προβεί σε μια ρεαλιστική και αντικειμενική αξιολόγηση των ικανοτήτων και των αδυναμιών του και να καταλήγει σε μια βαθύτερη επίγνωση των προτιμήσεων, των ιδεών και της κοσμοθεωρίας του. Τέλος, το άτομο διαμορφώνει την αυτοεικόνα του με βάση το σύνολο των στοιχείων του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος του και θεμελιώνει ένα συναίσθημα αυτοπεποίθησης.

Η Αυτεπίγνωση δηλαδή περιλαμβάνει τρία βασικά στοιχεία:

✔επίγνωση των συναισθημάτων
✔ακριβής αυτοαξιολόγηση
✔αυτοπεποίθηση

Αυτορρύθμιση

Το άτομο όχι μόνο μπορεί να αντιλαμβάνεται την αιτία και την φύση των συναισθημάτων που αισθάνεται αλλά ταυτόχρονα κατορθώνει να τα χειρίζεται και να τα ελέγχει κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μην επηρεάζουν αρνητικά την εργασία του και να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του (π.χ. ο θυμός μπορεί να οδηγήσει σε έναν άγριο καυγά στον εργασιακό χώρο ή μπορεί αν το άτομο ξέρει πώς να τον ελέγξει και τον χειριστεί να μετουσιωθεί σε πείσμα και επιμονή, η οποία θα οδηγήσει σε ένα ανώτερο εργασιακό αποτέλεσμα). Παράλληλα το άτομο μπορεί να φέρεται με ευσυνείδητο τρόπο και να καταλαβαίνει πότε πρέπει να θυσιάσει το προσωπικό όφελος ή την προσωπική επιδίωξη για έναν ανώτερο στόχο. Τέλος, το άτομο έχει την ικανότητα να συνέρχεται και να ανασυγκροτείται σχετικά εύκολα από δυσάρεστες συναισθηματικές καταστάσεις.

Η Αυτορρύθμιση περιλαμβάνει τα εξής επιμέρους στοιχεία:

✔αυτοέλεγχος
✔αξιοπιστία
✔ευσυνειδησία
✔προσαρμοστικότητα
✔καινοτομία

Κίνητρα Συμπεριφοράς

Το άτομο κατανοεί το πώς πρέπει να σκέφτεται και πώς πρέπει να χρησιμοποιεί τα συναισθήματα και τις προτιμήσεις του προκειμένου να ενεργοποιήσει τον εαυτό του προς την επίτευξη ενός στόχου.

Παράλληλα το άτομο παίρνει πρωτοβουλίες, βελτιώνει συνεχώς τις ικανότητες του και εμφανίζει μεγάλη επιμονή και υπομονή προκειμένου να επιτύχει τον επιθυμητό στόχο παρά τις προσωρινές δυσκολίες και εμπόδια.

Πιο συγκεκριμένα δηλαδή τα Κίνητρα Συμπεριφοράς περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία:

✔τάση προς επίτευξη
✔δέσμευση
✔πρωτοβουλία
✔αισιοδοξία

Ενσυναίσθηση

Το άτομο δεν είναι οχυρωμένο στον εαυτό του και δεν νοιάζεται μόνο για το ίδιο αλλά κατανοεί χωρίς πολλές εξηγήσεις την συναισθηματική κατάσταση και τις συναισθηματικές μεταπτώσεις των ανθρώπων γύρω του παρατηρώντας τους. Επίσης μπορεί να «μπει» θεωρητικά στην θέση των άλλων, να κατανοήσει τις αιτίες για την συμπεριφορά τους και να προσεγγίσει τις αιτίες αυτών που νιώθουν. Τέλος, το άτομο μπορεί να συντονιστεί με τους γύρω του και να αναπτύξει μαζί τους ουσιαστικές σχέσεις βασισμένες στην κατανόηση και τον αλληλοσεβασμό.

Συμπερασματικά λοιπόν το άτομο που εμφανίζει υψηλό βαθμό Ενσυναίσθησης κατανοεί τους άλλους, προσανατολίζεται στην παροχή υπηρεσιών, ενισχύει την ανάπτυξη των άλλων, γνωρίζει πως να χειριστεί σωστά την διαφορετικότητα και διαθέτει πολιτική ικανότητα και αντίληψη.

Κοινωνικές Δεξιότητες

Το άτομο γνωρίζει πώς να χειριστεί τα συναισθήματα του και πώς να αναγνωρίσει τα συναισθήματα των άλλων σε μια διαπροσωπική επικοινωνία ή συνδιαλλαγή.

Μπορεί να αναπτύξει σχέσεις ομαλής αλληλεπίδρασης, μπορεί να πείσει, να ηγηθεί, να διαπραγματευτεί, να λύσει προβλήματα και διαφωνίες, να συνεργαστεί, να αναπτύξει φιλίες, να κάνει διάλογο με επιτυχία.

Πιο συγκεκριμένα οι Κοινωνικές Δεξιότητες περιλαμβάνουν:

✔επιρροή – επικοινωνία
✔ηγεσία
✔χειρισμό των διαφωνιών
✔καλλιέργεια δεσμών
✔σύμπραξη – συνεργασία
✔ομαδικές ικανότητες και
✔δράση που προσανατολίζεται στην αλλαγή

Το εργαλείο Κριτικής & Αφαιρετικής Σκέψης διερευνά τον βαθμό στον οποίο κάθε άτομο έχει ανεπτυγμένη την ικανότητα να υπολογίζει, να μετρά, να ελέγχει, να διακρίνει σχέσεις, αναλογίες και να χρησιμοποιεί επαγωγικούς και παραγωγικούς συλλογισμούς προκειμένου να καταλήγει σε συμπεράσματα σχετικά με υπονοούμενες και έμμεσες διασυνδέσεις μεταξύ αφηρημένων εννοιών, λέξεων, γραμμάτων, αριθμών και σχημάτων. Η αξιολόγηση της κριτικής και αφαιρετικής σκέψης μπορεί να μας παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη μελλοντική προσαρμογή και την επιτυχή σταδιοδρομία ενός ατόμου σε πληθώρα επαγγελμάτων.

Σχέσεις μεταξύ συνόλων αριθμών

Διαθέτετε την ικανότητα εντοπισμού αριθμητικών αναλογιών, δηλαδή την ικανότητα να διακρίνει κανείς σε μια σειρά από αριθμητικά σύμβολα, τις σχέσεις που υφίστανται και τους νόμους που διέπουν την ακολουθία.  Διαπιστώνετε, αν και όχι πάντοτε με ευκολία, τι είδους σχέσεις υφίστανται ανάμεσα σε σύνολα (ή ακολουθίες) αριθμών. Αυτή η ικανότητα πιθανότατα σχετίζεται με την ικανότητα νοητικής αντίληψης και επεξεργασίας ερεθισμάτων και παραδειγμάτων τα οποία είναι “κατασκευές”, δηλαδή την ικανότητα να διακρίνει κανείς σχέσεις και αναλογίες μεταξύ ερεθισμάτων που δεν υφίστανται στην πραγματική καθημερινή ζωή, π.χ. μια ακολουθία αριθμών ή μια ακολουθία σχημάτων. Τέλος, αν και έχετε σχετικά ανεπτυγμένη την ικανότητα χρησιμοποίησης του “δυνατού – πιθανού” συλλογισμού, του συλλογισμού “δοκιμή και πλάνη” και του συλλογισμού της “εις άτοπον απαγωγής”, είναι πιθανό να αντιμετωπίζετε δυσκολίες στον έλεγχο ερεθισμάτων και σχέσεων με βάση το τι είναι πιθανό ή με βάση τον αποκλεισμό των λύσεων που αποδεδειγμένα δεν εφαρμόζονται.

Γλωσσικές & Γραμματολογικές αναλογίες

Έχετε εξαιρετικά ανεπτυγμένη την ικανότητα εντοπισμού αναλογιών μεταξύ λέξεων και γραμμάτων, δηλαδή την ικανότητα να διακρίνει κανείς σε ένα σύνολο λέξεων ή γραμμάτων υπονοούμενες σχέσεις και δεσμούς με βάση συγκεκριμένους νόμους και κανόνες. Η ικανότητα αυτή σχετίζεται κατά κανόνα και με την ικανότητα ανακάλυψης – παραγωγής διαφορετικών εναλλακτικών λύσεων και ερμηνειών για το ίδιο φαινόμενο, δηλαδή την ικανότητα να προσεγγίζει κανείς μια επιθυμητή απάντηση μέσα από διαφορετικούς νοητικούς και σημασιολογικούς διαύλους.

Κατανόηση & επεξεργασία συμβόλων

Αντιμετωπίζετε περιορισμούς στην κατανόηση και επεξεργασία συμβόλων. Οι δυσκολίες αφορούν επίσης στον εντοπισμό αναλογιών στην ακολουθία σχημάτων, δηλαδή στην ικανότητα να παρατηρεί κανείς ότι ανάμεσα σε γεωμετρικά ή άλλα σχήματα ισχύουν κανόνες σχετικά με τον τρόπο που παρατάσσονται και διαφοροποιούνται. Αρκετές φορές, φαίνεται να αντιμετωπίζετε δυσκολίες στην κατανόηση της έννοιας της μεταφοράς και του συμβολισμού, δηλαδή της ικανότητας να διακρίνετε τον τρόπο με τον οποίο διάφορα σχήματα και σύμβολα αναπαριστούν μεγέθη και έννοιες της πραγματικής ζωής.

Στόχος του εργαλείου Επαγγελματικής Ευελιξίας είναι η ανίχνευση της στάσης του ατόμου σχετικά με την επαγγελματική ευελιξία και κινητικότητα. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας θα συζητηθούν οι εξής έννοιες:

✔γεωγραφική κινητικότητα (αλλαγή τόπου διαμονής με σκοπό την εργασία)
✔εργασιακή κινητικότητα (αλλαγή θέσης εργασίας, εργοδότη, επαγγέλματος, η ακόμα και σταδιοδρομίας),
✔επαγγελματική αλλαγή,
✔προσαρμορμοστικότητα
✔ευελιξία με ασφάλεια

Το εργαλείο είναι δομημένο γύρω από τις τέσσερις βασικές διαστάσεις που συνθέτουν παράγοντες ευελιξίας στην αγορά εργασίας και μετρά τον βαθμό ετοιμότητας των ερωτωμένων Οι τέσσερις βασικές διαστάσεις είναι οι εξής:

        ✔Αυτό-καθοδηγούμενη διαχείριση καριέρας (self-directed career management)
        ✔Προσανατολισμός καριέρας με βάση τις αξίες (values driven orientation)
        ✔Επαγγελματική νοοτροπία χωρίς όρια (boundary less mindset)
        ✔Φυσική Κινητικότητα (physical mobility)

Με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης συνεδρίας, ο/η Σύμβουλος θα προχωρήσει σε μια σύνοψη των αποτελεσμάτων του εργαλείου έχοντας υπόψη το προφίλ, την ατομική βιογραφία του ωφελούμενου και την επαγγελματική του πορεία και θα συζητήσουν σχετικά.