Χάρης Παναγιωτόπουλος
IT Officer

Ο Χάρης είναι τελειόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τον Απρίλιο του 2023 ξεκίνησε, μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ, την πρακτική του άσκηση στην ids Consulting, όπου και ανέλαβε καθήκοντα τεχνικής υποστήριξης. Ασχολείται ταυτόχρονα, με τον προγραμματισμό και συγκεκριμένα με εκπαιδευτικά λογισμικά (Java, Python), ενώ μετά το πέρας της πρακτικής του άσκησης ξεκίνησε μια νέα περίοδος συνεργασίας με την IDEA Training στο IT department. Ο Χάρης γνωρίζει πολύ καλά την Αγγλική Γλώσσα (διαθέτει πιστοποίηση γλωσσομάθειας επιπέδου C2) και θα ήθελε μελλοντικά να ασχοληθεί με το Management του Προγραμματισμού.

Email c.panagiotopoulos@ideatraining.gr
Τηλέφωνο: 2310546816