Χώροι & Υποδομές

Η έδρα της IDEA λειτουργεί σε σύγχρονες, ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, συνολικής επιφάνειας 700m2., στον 1ο και 3ο όροφο, επί της οδού Χρ. Πίψου 9 & Μαντζάρου, σε ένα κτίριο επαγγελματικής χρήσης, στην περιοχή «Ξυλάδικα», στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης.

Η κεντρική δομή της εταιρίας στην οδό Πίψου περιλαμβάνει:

  • Aίθουσες διδασκαλίας, πιστοποιημένης δυναμικότητας είκοσι πέντε (25) ατόμων η κάθε μία
  • Τέσσερα (4) σύγχρονα εργαστήρια πληροφορικής, πλήρως εξοπλισμένα, συνολικής πιστοποιημένης δυναμικότητας ενενήντα τριών (93) ατόμων
  • Χώρο ομαδικής εργασίας και συσκέψεων
  • Χώρους διαλειμμάτων και εκτόνωσης
  • Βιβλιοθήκη – αναγνωστήριο και φωτοαντιγραφικό κέντρο
  • Σύγχρονους χώρους διοικητικής λειτουργίας και υποστήριξης
  • Σύγχρονους χώρους τηλεδιασκέψεων

Στο περιοδικό «ΚΤΙΡΙΟ» ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 γίνεται αναφορά στην ανακατασκευή και ριζική ανακαίνιση της IDEA, η οποία αποτελεί σταθμό για τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών χώρων και σημείο αναφοράς για την Εκπαίδευση Ενηλίκων γενικότερα.

“Σε μια προσπάθεια διερεύνησης και προσδιορισμού ενός σύγχρονου τοπίου εκπαίδευσης υιοθετείται ένα νέο λεξιλόγιο που μεταφέρει και αποτυπώνει στιγμές του δημόσιου χώρου του αστικού τοπίου στον δημόσιο χώρο του εκπαιδευτηρίου.

Η ροϊκότητα του χώρου, το στοιχείο της έκπληξης, το απρόοπτο, η διαφάνεια, η συνέχεια, η συνεύρεση, το ίχνος-γραφικό αποτύπωμα, που συνθέτουν τον αστικό χώρο και δημιουργούν συνθήκες εμπειρίας, αποτέλεσαν ζητούμενα του σχεδιασμού.”

«ΚΤΙΡΙΟ», τ.7 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022

Οι χώροι μας

Αίθουσες Διδασκαλίας