Υποστήριξη Καριέρας

Οι Σύμβουλοι της IDEA παρέχουν Ατομική ή και Ομαδική Συμβουλευτική σε θέματα οργάνωσης της επαγγελματικής καριέρας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στους συμμετέχοντες των προγραμμάτων κατάρτισης.